×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

บริหารงานบุคคล

ประชุมจัดทำคู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)

นายอนันต์  นามทองต้น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
พร้อมด้วย นายสุรพล  เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้รับผิดชอบร่วมประชุมจัดทำคู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
0079

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187