งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

E-Money สำหรับข้าราชการ ตรวจสอบหนี้ค้างชำระ ปี 2565

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิก

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187