/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน

487

20/02/2566  ท่านพรเพชร เขมวิรัตน์ รอง ผวจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ และโรงเรียนวัดนากลาง
โดยมี นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และ ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

488
489
490
491
492
493
494

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th