/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

375

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.600 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลัก โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาหากสถานศึกษา ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสาโรชนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

376
377
378
379
380

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th