/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

การประชุมประชาพิจารณ์การปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท

d06

 การประชุมประชาพิจารณ์ปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้มีความทันสมัย วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้ง 4 ประเภท ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จังหวัดละ 21 คน เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังและแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัย ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.671047011734729

d07

d08

d09

d10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th