/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2567

657

           วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับการจัดสรรทุกกลุ่มงาน ทุกโรงเรียน และให้เป็นไปตามมติรัฐมนตรีที่กำหนดและถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

003

004

005

 

002

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th