THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ฝึกทักษะการว่ายน้ำป้องกันการจมน้ำ ***ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย***

585

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2566 เพื่อฝึกทักษะการว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
สำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 6 - 14 ปี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครระหว่างวันที่ 10 - 26 พฤษภาคม 2566 สอบถามเพิ่ม 08-3165-5788

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187