THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน(Level 1)

ด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ่และสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด(จังหวัดนครสวรรค์) ประจำปี พ.ศ.2566 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน (Level 1) ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ (จำนวน 40 ท่าน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-517-8122

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com