THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

วันครูจังหวัดนครสวรรค์ "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

323

วันครูจังหวัดนครสวรรค์ "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีพิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาแก่คุณครู

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.557366723102759

327

324

325

328

329

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com