/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ยินดีผู้ได้รับรางวัล ขรก.ดีเด่น คนดีศรีนครสวรรค์

555

                       ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับประเทศ จาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 17 ราย มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 และรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 35 ราย มอบรางวัลโครงการ “คนดี ศรีสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ราย มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 4 ราย พิธีมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย มอบประกาศนียบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ราย มอบประกาศเกียรติบัตรโครงการนครสวรรค์ ถนนน่ามอง ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้รับรางวัลในครั้งนี้หลายราย ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ .............. ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ขอแสดงความยินดียิ่งกับผู้ได้รับรางวัลทุก ๆ คน ทุก ๆ รางวัล มา ณ โอกาสนี้ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.606609131511851

556

557

558

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th