/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

พิธีมอบระเบียบแสดงผลการเรียน กลุ่มโรงเรียนหนองกรดก้าวภิวัตน์

545

          วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1 : ป) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดสันติธรรม 2) โรงเรียนวัดหนองโรง 3) โรงเรียนวัดหนองเขนง 4) โรงเรียนวัดทัพชุมพล 5) โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 6) โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 7) โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 8) โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 9) โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และเพื่อประสานความรัก ความผูกพัน ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน ให้แน่นเฟ้น มั่นคง ยืนยาวยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวเบญญภา ฉัตรธนะปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง ในฐานะ ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนหนองกรดก้าวภิวัตน์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมนิทัศน์ประชานุกูล โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.602858765220221

547
548
549
550
551
552

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th