THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองนครสวรรค์

527

         วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดหนองกระโดน 2) โรงเรียนวัดท่าทอง 3) โรงเรียนวัดหนองปลิง 4) โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 5) โรงเรียนวัดหัวถนน 6) โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์) 7) โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 8) โรงเรียนวัดสันติธรรม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และเพื่อประสานสัมพันธ์ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ระหว่างนักเรียนและคณะครู โดยมี นายวิทยา ทองโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติธรรม ในฐานะ ประธานกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อำเภอเมืองนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติธรรม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.601538995352198

528
529
531
532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com