ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การเเข่งทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบสองระดับประเทศ ศูนย์สอบที่ 4 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาสำหรับการเข้าห้องสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน ดินสอบ (2Bขึ้นไป) ปากกา ยางลบ เเละน้ำยาลบคำผิด เท่านั้น
การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
"เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา"
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ TSQP2

499

               วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา เวลา 09.00 นาฬิกา นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher & School Quality Program : TSQP) ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาต้องทำให้โรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้ รวมไปถึงมิติของคุณภาพการศึกษา ไม่ได้การสอนให้เด็กท่องจำสิ่งที่อยู่ในตำรา แต่จะต้องกระตุ้นให้เด็กคิดสร้างความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นำคณะ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยะระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://bit.ly/3FfS4VP

500
501
502
503
504
505

 

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187