ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การเเข่งทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบสองระดับประเทศ ศูนย์สอบที่ 4 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาสำหรับการเข้าห้องสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน ดินสอบ (2Bขึ้นไป) ปากกา ยางลบ เเละน้ำยาลบคำผิด เท่านั้น
การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
"เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา"
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

สอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

476

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและแจ้งแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการสอบ กำกับห้องสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 ห้อง ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้เข้าใจแนวปฏิบัติตรงกัน และทำความเข้าใจกับนักเรียนผู้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และคณะครู แนะนำ อำนวยความสะดวก อนุญาตให้ใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.581039837402114

477
478
479
480

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187