ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การเเข่งทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบสองระดับประเทศ ศูนย์สอบที่ 4 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาสำหรับการเข้าห้องสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน ดินสอบ (2Bขึ้นไป) ปากกา ยางลบ เเละน้ำยาลบคำผิด เท่านั้น
การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
"เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา"
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

“เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

468

เอกสารประกอบการประชุม https://otepc.go.th/th/pa-download/pa-download-other/item/4324-15-2566.html?preview=2
รับชมย้อนหลัง https://www.youtube.com/watch?v=GV3sjIjtsC0&ab_channel=OBECChannel

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลแแบบออนไลน์ (Conference) เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://otepc.go.th/th/content_page/item/4323-2023-02-15-05-39-02.html?preview=1&fbclid=IwAR0JKTvJzmSiYPWX2GQUFvmiESP_0HnuialiNfJy1-jqzmVNvPIu3TPFx6Y

469
470
471
472
473
500
475

 

 

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187