/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาในการรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

420261662 785924473580315 3068188672847389230 n

คณะอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ประชุมคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานประธานกรรมการ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ดร. สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อวางแผนการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการประชุม กลั่นกรองผลการประเมินการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด เสนอผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือตัวแทน และผู้เกี่ยวข้อง จาก สพป.พิษณุโลก เขต 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 สพม.สุโขทัย สพม.ตาก สพม.เพชรบูรณ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม.กำแพงเพชร สพม.พิจิตร สพม.นครสวรรค์ รวม 8 จังหวัด สพป. 19 เขต สพม. 7 เขต ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะ ชิคโฮเทล นครสวรรค์ (42C) อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

https://www.facebook.com/media/set?vanity=100064883072339&set=a.785941186911977

420185176 785923686913727 2206922734334119014 n420149097 785925353580227 8812034590851298633 n

420149940 785925286913567 797838625902024264 n420271440 785932666912829 3766522057492274381 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th