/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ปฐมนิเทศ แสดงความยินดี "ครูผู้ช่วย 14 ราย สู่ครูมืออาชีพ" สพป.นว.1

418527769 780974760741953 2138681703925697918 n

ปฐมนิเทศ แสดงความยินดี “ครูผู้ช่วย 14 ราย สู่ครูมืออาชีพ” สพป.นว.1 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศให้โอวาท การปฏิบัติตนของการเป็น ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ การครองตน ครองคน ครองงาน การมีจิตสาธารณะ        มีสัมมาคารวะ การวางแผนชีวิต การปฏิบัติงานการสอนเพื่อนักเรียนเป็นสำคัญ และร่วมแสดงความยินดียิ่งกับครูผู้ช่วย จำนวน 14 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยมี นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นางสาวอรทัย กสิกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    นางสาวนภัสสร เนตรพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสุมาลี ผิวทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางชุติมา สายหยุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมชี้แจ้งแนวปฏิบัติอื่น ๆ และการกรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมออกคำสั่งแต่งตั้งในวันนี้ ณ ห้องประชุมสาโรชนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)                                                                                                                                                                                     

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.780980480741381

 418473882 780973597408736 4215747086981808483 n
 418477590 780974834075279 3526009315042297995 n
 419119660 780975447408551 151215670614875999 n

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th