ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การเเข่งทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบสองระดับประเทศ ศูนย์สอบที่ 4 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาสำหรับการเข้าห้องสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน ดินสอบ (2Bขึ้นไป) ปากกา ยางลบ เเละน้ำยาลบคำผิด เท่านั้น
การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
"เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา"
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

113

0007

0009

6 7
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช  ยกให้
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
  นายศุภวิชญ์  ดิษเจริญ
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
 นายนิรันดร  สุขสุวานนท์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว

09

09

จดหมายข่าว สพป.นครสวรรค์ 1

จดหมายข่าวโรงเรียน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
Teacher & School Quality Program : TSQP
การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 1/2566 21 กุมภาพันธ์ 2566
คำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
สื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบ e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน DLTV
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”
สำหรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือค้นหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับทุกคน / จัดทำโดยครูตู้ DLTV

โลโก้ สพป.นว.1 01

181

qr code 4

qr code 4

 

qr code 6

 

 

 

Powered by CoalaWeb

313301010101013333333333333333333333013333013333

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 


 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187