ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1