/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-477.15.1.el8_8.x86_64 #1 SMP Mon Jul 24 04:58:00 EDT 2023 x86_64

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายพยุหะภาคี (พยุหะคีรี 2)

331

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายพยุหะภาคี (พยุหะคีรี 2)

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายพยุหะภาคี (พยุหะคีรี 2) อำเภอพยุหะคีรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดหัวงิ้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ
https://www.facebook.com/media/set?vanity=100064883072339&set=a.560022249503873

332
333
334
336
337

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th