งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายพยุหะภาคี (พยุหะคีรี 2)

331

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายพยุหะภาคี (พยุหะคีรี 2)

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายพยุหะภาคี (พยุหะคีรี 2) อำเภอพยุหะคีรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดหัวงิ้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ
https://www.facebook.com/media/set?vanity=100064883072339&set=a.560022249503873

332
333
334
336
337

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187