THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้ ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting
โดยมี ผอ. สพท. ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายด้านต่าง ๆ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่
1. การนำพระบรมราโชบาย ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
2. การดำเนินการ ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม
3. การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย
5. การพัฒนาการเรียนการสอน ACTIVE LEARNING ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK
6. การดำเนินการ พาน้องกลับมาเรียน
7. การดำเนินการ โรงเรียนคุณภาพ
8. การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO
9. การประกันคุณภาพ RT NT และ 0-NET
10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน

 

190191

192
193

194
195

196
197

198
199


200
201

202
203
211
204
205

206
207

208
209

ที่มา : www.kruachieve.com

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th