งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กิจกรรม เดิน-วิ่ง เติมฮัก ปี 2 "รับส่งน้องมาโรงเรียน"

ด้วยโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เติมฮัก ปี 2 "รับส่งน้องมาโรงเรียน" ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อหารายได้เป็นค่ารถรับส่งนักเรียนโรงเรียน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆของโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(ตลุกตาสาม) รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ เดิน-วิ่ง ปี 2
https://sites.google.com/maepoen.ac.th/run/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

สมัครเข้าร่วม เดิน-วิ่ง ปี 2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJP2JyAoxteOxykPw45g3Wr90IiEOsolJYCAaZql3_koQKQA/viewform

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187