THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นิทรรศการการเผยแพร่ ผลงานดีเด่น “CODING Achievement Awards” ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

ผลงานดีเด่น “CODING Achievement Awards” ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

ประเภท Plugged Coding ระดับประถมศึกษา

217 218

ผลงานดีเด่น “CODING Achievement Awards” ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

ประเภท Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา

219 220

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com