ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ผลงานดีเด่น "CODING Achievement Awards" ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น "CODING Achievement Awards" ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 
ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

1. นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณโชติ   ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) ได้รับรางวัลผลงาดีเด่น coding "CODING Achievement Awards"   ประเภท Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา

128

 

2. นางวรรณญา ขันธกสิกรรม  ครู โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)    ได้รับรางวัลผลงาดีเด่น coding "CODING Achievement Awards"   ประเภท Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา
130
125126124

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187