ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

-  ประเภท Unplugged Coding เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คลิปวีดีโอ :
https://youtu.be/GnIYdpHSOso
เอกสาร: https://drive.google.com/drive/folders/1kWHlUtmcvNze-iGXWHYPV6gFsTeKSlvF?usp=sharing

- ประเภท Plugged Coding เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คลิปวีดีโอ :
https://youtu.be/fJLiaeGtkQI
เอกสาร: https://drive.google.com/drive/folders/1gKKWNnTzEA9HGbi5u2X_yP8VcibztzZv?usp=sharing

- การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ประเภท Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา เรื่อง ท่องเที่ยวชุมแสง เมืองเก่าบ้านเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คลิปวีดีโอ :
https://www.youtube.com/watch?v=pSR-Lj-wQAw&t=261s
เอกสาร : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jU_5GFTa9AjGg29GljG7l6e20Ps3Vq4A

- รวมเล่มงาน ส่งภาคเหนือประกวด Coding ตัวแทนระดับเขตพื้นที่

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187