/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ประชุมมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1

521

          วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยผู้บริหารสถานศึกษา ทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากร ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ นายรัฐพล ต่วนชะเอม นักวิชาการวัฒนธรรม กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายให้ความรู้เรื่องการรับรู้พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน / นายสุทธิพล ไชยพิเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.601566648682766


522
523
524
525
526

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th