/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

เปิดงาน “รังรักษ์วิวรณ์ ถาวรสืบ” โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

517

         เปิดงาน “รังรักษ์วิวรณ์ ถาวรสืบ” โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) .......วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “รังรักษ์วิวรณ์ ถาวรสืบ” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน ครู โรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อสาธารณชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ ศักยภาพอื่น ๆ ตามความถนัด ความสนใจในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อให้ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ที่สนใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ครู และโรงเรียน โดยมี นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติร่วมงานและเยี่ยมชมผลงานนักเรียน ครู โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรรณ์สุขวิทยา) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.600952982077466

518
519
520

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th