/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

มอบนโยบายสู่ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย ที่ 3 อำเภอเมือง

514

          วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย ที่ 3 อำเภอเมืองนครสวรรค์ (นกน้ำบึงบอระเพ็ด) เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน และภารกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี นางดุจดาว วิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ ประธานกลุ่มเครือข่าย และคณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนวัดสุบรรณาราม บ้านช่อกระถินพัฒนา โรงเรียนวัดพระนอน โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) สล็อตเว็บตรง โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดรังงาม โรงเรียนบ้านเขากะลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังงาม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.598463582326406


515516

517

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th