/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

สพป.นว. 1 ขับเคลื่อนกิจกรรม PLC บุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กร

095
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) บุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ร่วมกันแก้ไขปัญหา จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) บุคลากร สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการ และร่วมกันแก้ไขปัญหา จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com

096 097 098 099 101 100

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th