งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทย์ เทคโน

325อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) วิทย์ เทคโน.

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565  ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษฐ์เจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูในสังกัด อำเภอเก้าเลี้ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว) อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ............ ซึ่ง ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้เยี่ยม พบเพื่อนครู ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอำเภอเก้าเลี้ยว : ข่าว/ภาพ ) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.545008551005243

326

327328

329

330

331

332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187