THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

สานงานต่อ ก่องานใหม่ ผู้บริหารโรงเรียน สพป.นว.1

400การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1

         วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ นางนุชสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และ ผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างความเข้าใจในนโยบายร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลถึงครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com
197 198 
199  200facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com