/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม ปี 2565 ปีที่ 111

002พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 ..... วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

 นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 โดย ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ในฐานะ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ในฐานะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานกิจการลูกเสือ ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในปีนี้เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 111 ปี มีลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง จำนวน 1,000 คน ประธานในพิธี ได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ณ บริเวณสนามหน้าบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 / นายสมชาย ไล้ทองคำ รักษการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง อ.พยุหะคีรี : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/

003 004  005 006 007  008

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th