×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องเจาะกระดาษ, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ถังน้ำ/เครื่องดูดฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องเจาะกระดาษ, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ถังน้ำ/เครื่องดูดฝุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187