×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กลุ่มพื้่นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จัดจ้างเช่าบริการสัญญาณโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานฯ

ประกาศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กลุ่มพื้่นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จัดจ้างเช่าบริการสัญญาณโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิถุนายน - กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187