×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับการตรวจราชการ สพฐ. ประจำปี 2563 รอบที่ 1

     สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รับการตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปี 2563 รอบที่ 1
..... เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้ 1) นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 2)

รับการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการ ก.ต.ป.น. นครสวรรค์ เขต 1

..... เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย 1) นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ ประธานกรรมการ 2)

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187