×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ. ตรวจราชการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สพป.นว.1

     สพฐ. ตรวจราชการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สพป.นครสวรรค์ เขต 1
........ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพล เพ็งน้อย นายณรงค์ นาคชัยยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187