×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

รดน้ำขอพรพ่อเมืองนครสวรรค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

 

..... วันนี้ (ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562) เวลา 11.00 นาฬิกา นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา รดน้ำขอพร นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.นว.1

 

....... นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสรูปแบบการนิเทศ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning แก่ผู้เรียนได้

ร่วมประชุมทางไกลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

 

....... นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย ประธานศูนย์พัฒนาการศึกษาประจำอำเภอ ประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

 

..... เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ร่วมงานวันครู (พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์)

 

..... เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จังหวัดนครสวรรค์

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187