×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มิ.ย. 63นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริต

0017

 

      วันที่ 24 มิ.ย. 63นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วยงานให้กับผู้บริหารโรงเรียนใน เครือข่ายอำเภอโกรกพระ 1, 2 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ

วันที่ 23 มิ.ย. 63 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริต

0018

       วันที่ 23 มิ.ย. 63 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วยงานให้กับผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอชุมแสง 1 2 และ 3 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมแสง

วันที่ 22 มิ.ย. 63 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริต

0019

วันที่ 22 มิ.ย. 63 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วยงานให้กับผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอพยุหะคีรี 1, 2, 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริต

00010

     วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วยงานให้กับผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเมือง 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ณ ห้องประชุมพิมานเมฆ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ) วิวรณ์สุขวิทยา) เพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไป ขอบคุณนายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ) วิวรณ์สุขวิทยา เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน ภาพข่าวโดย@Kittipong Passorn

วันที่ 19 มิ.ย.63 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษ

     วันที่ 19 มิ.ย.63 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วยงานให้กับผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเก้าเลี้ยว 1, 2 และ ชุมแสง 4 เรื่องประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว)

 

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187