×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕

0086
            ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐  นาฬิกา  ดร.อนันต์  นามทองต้น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  มอบศึกษานิเทศก์เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 

            ณ วัดอินทาราม และโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และศึกษานิเทศก์ สุทิศา  เลาธนไพบูลย์ และศึกษานิเทศก์ มารุต  เหล่าแก้วก่อง เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187