×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

บริหารงานบุคคล

ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2)

                      วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ นายอนันท์ นามทองต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางอรทัย กสิกิจ นางภัทรานิษฐ์ ชวดนุช และนางสาวสุพิชญา คงคาลัย ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อการประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

0085.jpg

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187