×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

08

 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กราฟิก เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รับชมย้อนหลัง Click

พุธเช้าข่าว สพฐ.และการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

1 

     ผู้อำนวยการสพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตและ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.  

และการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  

การติดตามแผนงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.นครสวรรค์ เขต 1

10

    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตามแผนงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ ic2 type 1 และ ic2 type 2) จำนวน 8 โรงเรียน ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)

0049     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 นายอนันต์  นามทองต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187