×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) (2)

0049     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 นายอนันต์  นามทองต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187