×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

0062     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  นามทองต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

0059

     วันที่ 7 ธันวาคม 2563 อาจารย์วรวุฒิ  สุขะเสวก นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)

0049     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 นายอนันต์  นามทองต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187