×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ผู้บริหาร

boss

ดร. อนันต์  นามทองต้น
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัว คลิก

boss02

นายสุรพล  เพ็งน้อย
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัว คลิก
boss04

นายเสน่ห์ รัชฎา
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประวัติส่วนตัว คลิก

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187