THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

113

0007

0009

6 7
ว่าที่ร้อยเอกสาโรช  ยกให้
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
  นายศุภวิชญ์  ดิษเจริญ
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
 นายนิรันดร  สุขสุวานนท์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว
นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ประวัติส่วนตัว

09

09

จดหมายข่าว สพป.นครสวรรค์ 1

สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
OBEC Channel
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
สื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบ e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน DLTV
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”
สำหรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือค้นหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับทุกคน / จัดทำโดยครูตู้ DLTV

จดหมายข่าวโรงเรียน

โลโก้ สพป.นว.1 01

Powered by CoalaWeb

s1

140

140

011200101333333333333333333330133013333

 

qr4

 181qr1

qrcodeplan66

 EIT

qr code 4

qr code 4

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 


 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com