×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างเช่าบริการสัญญาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18

เอกสารประกวดราคาจ้างเช่าบริการสัญญาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187